اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
خانه -> -> -> ایمیل مارکتینگ

ایمیل مارکتینگ

بازاریابی ایمیلی روشی ارزان برای تقویت روابط فعلی و بالقوه مشتری است. اما با تعداد زیادی پیام که روزانه رد و بدل می شود، چگونه می‌توانید پیام خود را منتقل کنید؟ مشتریان شما نیز مانند شما به دنبال ارزش هستند. آیا ایمیل های شما نیازهای مشترکین شما را برآورده می کند؟ با برآورده کردن یک نیاز - چه از طریق الهام بخشیدن، آموزش یا ارائه تخفیف - شما روابط با مشتریان را تقویت می کنید و آنها را ترغیب می کنید تا با شما تجارت کنند.
خدمات کمپین بازاریابی ایمیلی
 • طراحی قالب و کدنویسی
 • کپی رایتینگ مختصر
 • لیست های هدفمند
 • گزارش و پیگیری
 • بازاریابی بین رسانه ای
 • URL های شخصی سازی شده
 
خدمات کمپین بازاریابی ایمیلی
 • طراحی قالب و کدنویسی
 • کپی رایتینگ مختصر
 • لیست های هدفمند
 • گزارش و پیگیری
 • بازاریابی بین رسانه ای
 • URL های شخصی سازی شده
 
نکاتی برای افزایش نرخ کلیک
 • صدا داشته باش با صدایی محاوره ای و محترمانه مانند یک دوست بنویسید
 • شخصی سازی کنید. شخصی سازی را از طریق داده های متغیر ترکیب کنید
 • ارزش اضافه کنید. چیزی را قول دهید که مشترکین شما می خواهند
 • در موضوع بمانید ایمیل های خود را ساده و دقیق نگه دارید
 • عیب یابی. به آنها بگویید چگونه به آنها کمک می کنید از یک مشکل اجتناب کنند یا آن را حل کنند
 • جایزه. به دریافت‌کنندگان برای مطالعه پاداش دهید - نکات یا مشوق‌هایی را ارائه دهید
نکاتی برای افزایش نرخ کلیک
 • صدا داشته باش با صدایی محاوره ای و محترمانه مانند یک دوست بنویسید
 • شخصی سازی کنید. شخصی سازی را از طریق داده های متغیر ترکیب کنید
 • ارزش اضافه کنید. چیزی را قول دهید که مشترکین شما می خواهند
 • در موضوع بمانید ایمیل های خود را ساده و دقیق نگه دارید
 • عیب یابی. به آنها بگویید چگونه به آنها کمک می کنید از یک مشکل اجتناب کنند یا آن را حل کنند
 • جایزه. به دریافت‌کنندگان برای مطالعه پاداش دهید - نکات یا مشوق‌هایی را ارائه دهید
به ما کمک کنید تا به نتایج قابل اندازه گیری برسید! برای شروع همین حالا با کارشناسان بازاریابی در اوج نیلی تماس بگیرید یا ایمیل بزنید.
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy