اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
پرطرفدارها
راه حل هایی بر اساس آخرین متدهای بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارها
پرطرفدارها
راه حل هایی بر اساس آخرین متدهای بازاریابی و تبلیغات برای کسب و کارها
خانه -> راه حل ها -> پرطرفدارها

پرطرفدارها

کسب و کار با سرعت نور تغییر می کنند، اما OJENILI اینجاست تا در هر مرحله از راه برای حل چالش هایی که کسب و کار شما هر روز با آن مواجه است کمک کند. ما همزمان با رصد آخرین روندهای کسب و کار و تاکتیک های بازاریابی و فروش بهمراه آموزش و توصیه های تخصصی برند شما را در مسیر رشد و موفقیت قرار می دهیم.
آیا برای مسابقه پیش از رقابت آماده هستید؟
با یک کمپین که برای کسب و کار شما نگارش و سفارشی شده است، شما به تمام رسانه های چاپی و بازاریابی خود در یک مکان دسترسی خواهید داشت. برند خود را کنترل ، فرآیند خرید را ساده ، بودجه تبلیغات و بازاریابی خود را متمرکز ، ارتباطاتی هدفمند را ایجاد و در نهایت کمپین های بازاریابی متناسب با کسب و کار خود را اجرا کنید.
آیا برای مسابقه پیش از رقابت آماده هستید؟
با یک کمپین که برای کسب و کار شما نگارش و سفارشی شده است، شما به تمام رسانه های چاپی و بازاریابی خود در یک مکان دسترسی خواهید داشت. برند خود را کنترل ، فرآیند خرید را ساده ، بودجه تبلیغات و بازاریابی خود را متمرکز ، ارتباطاتی هدفمند را ایجاد و در نهایت کمپین های بازاریابی متناسب با کسب و کار خود را اجرا کنید.
بازاریابی ماهرانه و هدفمند این پتانسیل را دارد که نتایج قابل اندازه گیری را برای هر کسب و کاری ارائه دهد.
ON Box - بسته های اوج نیلی
ON Box - بسته های اوج نیلی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy