اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
کپی رایتینگ و تولید محتوا
برای انتشار پیام کسب و کارتان به کمک نیاز دارید؟ اوج نیلی می تواند در این زمینه به شما کمک کند تا یک پیام دقیق برای تصمیم گیری خرید و کمک به بازار هدف خود خلق کنید.
کپی رایتینگ و تولید محتوا
برای انتشار پیام کسب و کارتان به کمک نیاز دارید؟ اوج نیلی می تواند در این زمینه به شما کمک کند تا یک پیام دقیق برای تصمیم گیری خرید و کمک به بازار هدف خود خلق کنید.
خانه -> بازاریابی و تبلیغات -> استودیو خلاقیت -> کپی رایتینگ و تولید محتوا چیست و چه تفاوتی دارند ؟

کپی رایتینگ و تولید محتوا چیست و چه تفاوتی دارند ؟

کپی رایتینگ و تولید محتوا یک نگارش برجسته منجر به فروش می شود. گویش خوب، دارای قدرت و شکل دهنده روابط است و خواننده را متقاعد می کند تا مطابق آن عمل کند. آیا مطالب نوشته شده شما انعکاس کیفیت محصولات و خدمات شماست؟ با انتقال پیام های واضح و شفاف برای برند خود به مشتریان بالقوه (و البته پس از اجرای آن وعده ها)، می توانید پیروانی وفادار خلق کنید. این گزارش به تبدیل افزایش نرخ مراجعه، تلقی می شود! اکنون پس از نگارش یک نسخه حرفه ای، هزینه بازاریابی و تبلیغات را به خوبی جبران کرده اید.

کپی رایتینگ موثر
یک کپی رایتینگ موثر جزئیاتی را که مشتری برای تصمیم گیری در خرید نیاز دارد به خوبی در اختیار خوانندگان قرار می دهد، مانند:
 • محصول یا خدمات شما چه مشکلی را حل می کند؟
 • آیا ارزش سرمایه گذاری را دارد؟
 • چرا باید به جای رقیب از شما خرید کنند؟
 • قیمت آن چند است؟
 • آیا پیاده سازی یا استفاده از آن آسان است؟
 • اگر مشکلی پیش بیاید آنجا حضور خواهید داشت؟
کپی رایتینگ موثر
یک کپی رایتینگ موثر جزئیاتی را که مشتری برای تصمیم گیری در خرید نیاز دارد به خوبی در اختیار خوانندگان قرار می دهد، مانند:
 • محصول یا خدمات شما چه مشکلی را حل می کند؟
 • آیا ارزش سرمایه گذاری را دارد؟
 • چرا باید به جای رقیب از شما خرید کنند؟
 • قیمت آن چند است؟
 • آیا پیاده سازی یا استفاده از آن آسان است؟
 • اگر مشکلی پیش بیاید آنجا حضور خواهید داشت؟
چرا باید اوج نیلی را انتخاب کنید؟
کپی رایترها در اوج نیلی متخصصان ارتباطات در بازاریابی هستند که با هزاران شرکت برای توسعه و تنظیم دقیق بازاریابی، وب سایت و سایر انواع محتوا کار کرده اند. وقتی با ما کار می کنید، با کپی رایترهایی کار خواهید کرد که برای درک واقعی کسب و کار شما و پیام های کلیدی آن وقت صرف می کنند.
خدمات جامع کپی‌رایتینگ ما عبارتند از: 
چرا باید اوج نیلی را انتخاب کنید؟
کپی رایترها در اوج نیلی متخصصان ارتباطات در بازاریابی هستند که با هزاران شرکت برای توسعه و تنظیم دقیق بازاریابی، وب سایت و سایر انواع محتوا کار کرده اند. وقتی با ما کار می کنید، با کپی رایترهایی کار خواهید کرد که برای درک واقعی کسب و کار شما و پیام های کلیدی آن وقت صرف می کنند.
خدمات جامع کپی‌رایتینگ ما عبارتند از: 
امروز با ما تماس بگیرید تا بدانید که اوج نیلی چگونه می تواند به شما در ساخت پیام های بازاریابی و تبلیغاتی کمک کند.
آیا نسخه نگارش شده برای شما فاقد یک رویکرد فعال و مبتنی بر مزایایی است که برای جذب و ایجاد اعتماد با مشتریان جدید نیاز دارید؟ 
آیا کمپین شما در نقطه شروع، واضح و متقاعدکننده است؟ تیم ما متشکل از کپی‌رایتینگ های خبره به خوبی می‌دانند که چگونه محتوای با کیفیت تولید کنند که تبدیل به … شود، کسب‌وکار شما باید بتواند راه‌حل‌هایی را که مشتریان شما نیاز دارند به خوبی ارائه دهد.
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy