اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
ساینیج ویژه معلولان
ساینیج ویژه معلولان را ساده طراحی کنید. با نصب این تابلوها، افراد معلول به راحتی و با اطمینان به خدمات و امکانات خود دسترسی دارند. اوج نیلی می تواند به شما در طراحی تابلوهای منطبق با نیازهای معلول ها کمک کند که نه تنها باکیفیت و کاربردی باشد، بلکه مهیج به نظر برسد.
ساینیج ویژه معلولان
ساینیج ویژه معلولان را ساده طراحی کنید. با نصب این تابلوها، افراد معلول به راحتی و با اطمینان به خدمات و امکانات خود دسترسی دارند. اوج نیلی می تواند به شما در طراحی تابلوهای منطبق با نیازهای معلول ها کمک کند که نه تنها باکیفیت و کاربردی باشد، بلکه مهیج به نظر برسد.
خانه -> تبلیغات محیطی -> ساینج راهنما -> ساینیج ویژه معلول ها
بکارگیری قوانین و مقررات مربوط به ساینیج های معلولین سخت به نظر می رسد!

توصیه می کنیم با یک شرکت بازاریابی و ارتباطات که قوانین و دستورالعمل های مربوطه را بصورت کامل می‌شناسد، مشورت کنید. اوج نیلی نه تنها آشنایی کامل به قوانین و مقررات بکارگیری این نوع از ساینیج ها را دارد ، بلکه با جدیدترین فناوری های چاپ دیجیتال عریض برای تولید یک محصول نهایی با ظاهر خارق العاده به سرعت عمل می کند .

یکپارچه سازی قوانین و مقررات
به طور کلی، هر تابلوی قابل دسترس در فضای  عمومی که بصورت اختصاصی و دائم، فضای عملکردی یک مکان را با ویژگی های قابل دسترس بیان می کند میبایست با دیگر قوانین موجود یکپارچه سازی شده باشد.
داشتن یک متخصص در کنار کسب و کار شما باعث ایجاد تفاوت عملکرد در عملکرد می شود. به عنوان یک صاحب کسب و کار، اوج نیلی  درک منحصر به فردی از مسئولیت های شما در قبال کارمندان و مشتریانتان دارد.
یکپارچه سازی قوانین و مقررات
به طور کلی، هر تابلوی قابل دسترس در فضای  عمومی که بصورت اختصاصی و دائم، فضای عملکردی یک مکان را با ویژگی های قابل دسترس بیان می کند میبایست با دیگر قوانین موجود یکپارچه سازی شده باشد.
داشتن یک متخصص در کنار کسب و کار شما باعث ایجاد تفاوت عملکرد در عملکرد می شود. به عنوان یک صاحب کسب و کار، اوج نیلی  درک منحصر به فردی از مسئولیت های شما در قبال کارمندان و مشتریانتان دارد.
ویژگی های ساینیج های معلولین ما عبارتند از:
  • خوانا و ساده
  • پس زمینه مستقل و بدون انعکاس نور
  • رعایت کنتراست تیره به روشن بین نوشته ها و پس زمینه
  • تناسب اندازه حروف و نوشته ها
ویژگی های ساینیج های معلولین ما عبارتند از:
  • خوانا و ساده
  • پس زمینه مستقل و بدون انعکاس نور
  • رعایت کنتراست تیره به روشن بین نوشته ها و پس زمینه
  • تناسب اندازه حروف و نوشته ها
به ما اجازه دهید کار شما را آسان کنیم!
همین حالا با تیم ما تماس بگیرید! ما به شما کمک خواهیم کرد تا سازمان خود را با تابلوهای قابل فهم که تأثیری ماندگار بر بازدیدکنندگان و کارمندان می‌گذارد، تجهیز کنید.

 

جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy