اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
راه حل ه
راه حل های سفارشی سازی شده برای بازاریابی کسب و کار شما
راه حل ه
راه حل های سفارشی سازی شده برای بازاریابی کسب و کار شما
خانه -> راه حل ها

راه حل ها

ما با ارائه راه حل های اختصاصی برای ارتقا بازاریابی تجارت شما، قلب تپنده فروش را به حرکت در می آوریم. در اوج نیلی، کسب موفقیت شما برای ما نیز موفقیت محسوب می شود. ما در اوج نیلی، به کسب‌وکارهایی در هر اندازه ارائه خدمت می‌کنیم.

راه حل های بازاریابی کسب و کار که منجر به نتیجه می شوند: اوج نیلی طیف گسترده ای از راه حل ها را ضمن ترکیب محصولات و خدمات در هر صنعتی ارائه می کند. از نمایشگاه های تجاری گرفته تا رویدادهای فرهنگی و هنری.

دانش و تجربه: اوج نیلی از سال 1379 تا هم اکنون در حال ارائه خدمت صادقانه بوده‌است. ما با خلق فرصتی ناب از طریق راه حل های سفارشی و بهره مندی از جدیدترین فناوری نوآورانه برای تسخیر بازار و ورود به سطح جدید به کمک شما می آییم.

راه حل های بازاریابی کسب و کار که منجر به نتیجه می شوند: اوج نیلی طیف گسترده ای از راه حل ها را ضمن ترکیب محصولات و خدمات در هر صنعتی ارائه می کند. از نمایشگاه های تجاری گرفته تا رویدادهای فرهنگی و هنری.

دانش و تجربه: اوج نیلی از سال 1379 تا هم اکنون در حال ارائه خدمت صادقانه بوده‌است. ما با خلق فرصتی ناب از طریق راه حل های سفارشی و بهره مندی از جدیدترین فناوری نوآورانه برای تسخیر بازار و ورود به سطح جدید به کمک شما می آییم.

جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان
خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون درب اتوماتيك پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy