اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
مشاوره و طراحی استراتژی برند
اوج نیلی تجربه فراوانی در ارائه طرح های موفق داشته است. ما با حضور مستمر در انواع بازارها و شبکه گسترده ای از متخصصان همراه با اطلاعات به روز در موفقیت شما سهیم خواهیم بود.
مشاوره و طراحی استراتژی برند
اوج نیلی تجربه فراوانی در ارائه طرح های موفق داشته است. ما با حضور مستمر در انواع بازارها و شبکه گسترده ای از متخصصان همراه با اطلاعات به روز در موفقیت شما سهیم خواهیم بود.
خانه -> بازاریابی و تبلیغات -> تبلیغات و بازاریابی 360 -> مشاوره و طراحی استراتژی برند

استراتژی برند چیست ؟ تدوین استراتژی برندینگ و نحوه طراحی آن

بر اساس تجربه و دانش، قبل از شروع فرایند طراحی به انجام تحقیقات بازار و بررسی و تدوین استراتژی های شما خواهیم پرداخت تا بتوانیم جایگاهی متفاوت و ماندگار برای برند شما در ذهن مشتریانتان بسازیم. شما برای خلاقیت و برای تفکر خارج از چهارچوب و همچنین برای نگاهی نو در کسب و کارتان سرمایه گذاری می کنید. ما در این سرمایه گذاری همراه شما خواهیم بود و تلاش خواهیم کرد با برگزاری جلسات مشاوره، نیازهای شما را به درستی تشخیص داده و پس از ایده پردازی درباره برند شما به اجرای نیازهای تحلیل شده بپردازیم.

مشاوره
اوج نیلی تجربه فراوانی در ارائه طرح های موفق داشته است. این تجربه و همچنین اعتماد متخصصان برجسته مشاوره مدیریت به اوج نیلی سبب شده است که بتوانیم خدمات متمایزی از دیگر رقبا ارائه دهیم. یکی از مهمترین مزیت های اوج نیلی نسبت به سایر شرکت ها، حضور مستمر در انواع بازارها است که سبب شده شبکه گسترده ای از متخصصان را در اختیار و از طرف دیگر اطلاعات به روزی از بازارهای پیش رو داشته باشد، که این موضوع اساسا رکن مهمی در موفقیت خدمات مشاوره است. 
  • مشاوره و طراحی استراتژی برند
  • مشاوره و طراحی کمپین های تبلیغاتی
  • مشاوره، تهیه و تدوین هویت بصری - برندبوک
  • مشاوره و طراحی استراتژی ها، کانال ها و برنامه های فروش
  • اجرای پروژه های تبلیغاتی
مشاوره
اوج نیلی تجربه فراوانی در ارائه طرح های موفق داشته است. این تجربه و همچنین اعتماد متخصصان برجسته مشاوره مدیریت به اوج نیلی سبب شده است که بتوانیم خدمات متمایزی از دیگر رقبا ارائه دهیم. یکی از مهمترین مزیت های اوج نیلی نسبت به سایر شرکت ها، حضور مستمر در انواع بازارها است که سبب شده شبکه گسترده ای از متخصصان را در اختیار و از طرف دیگر اطلاعات به روزی از بازارهای پیش رو داشته باشد، که این موضوع اساسا رکن مهمی در موفقیت خدمات مشاوره است. 
  • مشاوره و طراحی استراتژی برند
  • مشاوره و طراحی کمپین های تبلیغاتی
  • مشاوره، تهیه و تدوین هویت بصری - برندبوک
  • مشاوره و طراحی استراتژی ها، کانال ها و برنامه های فروش
  • اجرای پروژه های تبلیغاتی
مشاوره و طراحی برنامه ریزی استراتژیک
طبق آمارهای جهانی، 86 درصد مدیران برجسته در آمریکا و اروپا هنوز آن را بهترین ابزار مدیریت می دانند. برنامه ریزی استراتژیک علاوه بر جهت دادن به تمامی فعالیت های شرکت ها و سازمان ها، سبب رشد فکری مدیران نیز می گردد.
این رشد فکری ناشی از خود فرآیند برنامه ریزی است که باید مدیران و کارکنان در آن حضور جدی داشته باشند. اوج نیلی با تاکید بر این حضور است که می تواند برنامه های استراتژیک فوق العاده ای را تدوین نماید.
اوج نیلی در برنامه ریزی استراتژیک سعی می کند مطابق با شرایط مشتری متدولوژی مناسبی را اتخاذ نماید. به همین جهت دائماً از یک روش استفاده نمی کند و روش های خود را ارتقاء می دهد. 
مشاوره و طراحی برنامه ریزی استراتژیک
طبق آمارهای جهانی، 86 درصد مدیران برجسته در آمریکا و اروپا هنوز آن را بهترین ابزار مدیریت می دانند. برنامه ریزی استراتژیک علاوه بر جهت دادن به تمامی فعالیت های شرکت ها و سازمان ها، سبب رشد فکری مدیران نیز می گردد.
این رشد فکری ناشی از خود فرآیند برنامه ریزی است که باید مدیران و کارکنان در آن حضور جدی داشته باشند. اوج نیلی با تاکید بر این حضور است که می تواند برنامه های استراتژیک فوق العاده ای را تدوین نماید.
اوج نیلی در برنامه ریزی استراتژیک سعی می کند مطابق با شرایط مشتری متدولوژی مناسبی را اتخاذ نماید. به همین جهت دائماً از یک روش استفاده نمی کند و روش های خود را ارتقاء می دهد. 
مشاوره و طراحی کمپین های تبلیغاتی
معمولاً کمپین های تبلیغاتی در ایران موفق می شوند. نکته اساسی این است که چگونه اثربخشی آن را افزایش دهیم. این موفقیت حاصل نمی شود مگر آنکه شناخت خیلی دقیقی نسبت به محصول، مشتری و بازار وجود داشته باشد. زیرا وقتی این شناخت وجود دارد، خود راه حل را نشان می دهد. 
در ایران چون در اکثر بازارها ظرفیت رشد وجود دارد، باید توجه نمود تا این ظرفیت را بخوبی شناخت و بر اساس آن به بازار ورود پیدا کرد. 
هنر اوج نیلی، تبدیل این شناخت به پیام های تبلیغاتی و انتخاب صحیح رسانه ها است.
اکثر اشخاصی که تبلیغات را در دستور کار خود قرار داده اند، انتظارات زیادی از آن دارند. از آنجایی که تبلیغات مقوله ای است چندوجهی، به منظور اثربخشی یک برنامه تبلیغاتی لازم است که اهداف مخاطبان و رسانه های مورد استفاده، بطور دقیق مشخص شوند.
مشاوره و طراحی کمپین های تبلیغاتی
معمولاً کمپین های تبلیغاتی در ایران موفق می شوند. نکته اساسی این است که چگونه اثربخشی آن را افزایش دهیم. این موفقیت حاصل نمی شود مگر آنکه شناخت خیلی دقیقی نسبت به محصول، مشتری و بازار وجود داشته باشد. زیرا وقتی این شناخت وجود دارد، خود راه حل را نشان می دهد. 
در ایران چون در اکثر بازارها ظرفیت رشد وجود دارد، باید توجه نمود تا این ظرفیت را بخوبی شناخت و بر اساس آن به بازار ورود پیدا کرد. 
هنر اوج نیلی، تبدیل این شناخت به پیام های تبلیغاتی و انتخاب صحیح رسانه ها است.
اکثر اشخاصی که تبلیغات را در دستور کار خود قرار داده اند، انتظارات زیادی از آن دارند. از آنجایی که تبلیغات مقوله ای است چندوجهی، به منظور اثربخشی یک برنامه تبلیغاتی لازم است که اهداف مخاطبان و رسانه های مورد استفاده، بطور دقیق مشخص شوند.
تدوین استراتژی بازاریابی و فروش با متدهای مختلف
در فرم های کلاسیک از آمیخته بازاریابی که عبارت است از انتخاب محصول، انتخاب مکان های توزیع، قیمت و روش های پیشبرد و تبلیغات به عنوان استراتژی بازاربابی یاد می شد. امروزه  این روش به تنهایی جوابگو نیست. زیرا استراتژی بازاریابی از درون مشتریان نشات می گیرد و باید ارزش های جدیدی به آنها ارائه کرد. انتخاب این ارزش ها برای مشتریان گوناگون از تخصص های اوج نیلی است. 
اجرای این استراتژی بازاریابی مستلزم اتخاذ استراتژی فروش است. اینکه از کدام ابزارها، روش ها، تکنولوژی ها یا فروشنده استفاده کنیم، بسیار کلیدی است. اوج نیلی این خدمات را به شکلی خلاقانه ارائه می کند.
تدوین استراتژی بازاریابی و فروش با متدهای مختلف
در فرم های کلاسیک از آمیخته بازاریابی که عبارت است از انتخاب محصول، انتخاب مکان های توزیع، قیمت و روش های پیشبرد و تبلیغات به عنوان استراتژی بازاربابی یاد می شد. امروزه  این روش به تنهایی جوابگو نیست. زیرا استراتژی بازاریابی از درون مشتریان نشات می گیرد و باید ارزش های جدیدی به آنها ارائه کرد. انتخاب این ارزش ها برای مشتریان گوناگون از تخصص های اوج نیلی است. 
اجرای این استراتژی بازاریابی مستلزم اتخاذ استراتژی فروش است. اینکه از کدام ابزارها، روش ها، تکنولوژی ها یا فروشنده استفاده کنیم، بسیار کلیدی است. اوج نیلی این خدمات را به شکلی خلاقانه ارائه می کند.
توسعه مدل کسب و کار
مدل کسب و کار، منطق ایجاد ارزش برای مشتری و درآمد و ثروت برای شرکت را نشان می دهد. این منطق باید طراحی شود و آزمایش گردد. دقیقا مانند روش های طراحی مدل که مهندسین ها انجام می دهند. در صورتی که مدل در آزمایش ها موفق شد، باید به سمت اجرا حرکت کرد.
یکی از مهمترین چالش هایی که افراد کارآفرین دارند، این است که کسب و کار مد نظر خود را در حالت بلوغ می بینند. اما نمی دانند چگونه باید از نقطه صفر به این بلوغ رسید. این چالشی است که اوج نیلی در حل آن مهارت بی نظیری دارد. زیرا خود بارها کسب و کارهای مختلفی را توسعه داده است. 
توسعه مدل کسب و کار
مدل کسب و کار، منطق ایجاد ارزش برای مشتری و درآمد و ثروت برای شرکت را نشان می دهد. این منطق باید طراحی شود و آزمایش گردد. دقیقا مانند روش های طراحی مدل که مهندسین ها انجام می دهند. در صورتی که مدل در آزمایش ها موفق شد، باید به سمت اجرا حرکت کرد.
یکی از مهمترین چالش هایی که افراد کارآفرین دارند، این است که کسب و کار مد نظر خود را در حالت بلوغ می بینند. اما نمی دانند چگونه باید از نقطه صفر به این بلوغ رسید. این چالشی است که اوج نیلی در حل آن مهارت بی نظیری دارد. زیرا خود بارها کسب و کارهای مختلفی را توسعه داده است. 
تهیه و تدوین طرح توجیهی
طرح توجبهی از سه مرحله اصلی تشکیل شده است. این سه مرحله عبارتند از بررسی بازار و طراحی مدل کسب و کار، بررسی فنی مدل کسب و کار و شرایط آن و در نهایت ارائه مدل مالی. در این مدل مالی مشخص می گردد که تا کدام زمان و به چه میزان باید سرمایه گذاری کرد و درآمد و سود مجموعه از چه موقع آغاز می شود. بر اساس این طرح می توان مدل تامین مالی آن را نیز مشخص کرد. اوج نیلی آمادگی کامل برای ارائه این نوع خدمات را دارد.
تهیه و تدوین طرح توجیهی
طرح توجبهی از سه مرحله اصلی تشکیل شده است. این سه مرحله عبارتند از بررسی بازار و طراحی مدل کسب و کار، بررسی فنی مدل کسب و کار و شرایط آن و در نهایت ارائه مدل مالی. در این مدل مالی مشخص می گردد که تا کدام زمان و به چه میزان باید سرمایه گذاری کرد و درآمد و سود مجموعه از چه موقع آغاز می شود. بر اساس این طرح می توان مدل تامین مالی آن را نیز مشخص کرد. اوج نیلی آمادگی کامل برای ارائه این نوع خدمات را دارد.
سیستم های ارزیابی عملکرد مدیریت بازاریابی و تبلیغات
ارزیابی عملکرد، بخش بسیار کلیدی سیستم مدیریت است. استقرار این سیستم و ابزارهای لازم آن، نیازمند درک صحیحی از استراتژی شرکت یا سازمان است. با توجه به تسلط مشاورین اوج نیلی بر استراتژی، می توانند بهترین سیستم های عملکرد را طراحی نمایند. تجربه استفاده از بهترین متدولوژی های روز دنیا مانند BSC به سازمان ها کمک اثربخشی در دست یافتن به اهداف خود می نماید.
سیستم های ارزیابی عملکرد مدیریت بازاریابی و تبلیغات
ارزیابی عملکرد، بخش بسیار کلیدی سیستم مدیریت است. استقرار این سیستم و ابزارهای لازم آن، نیازمند درک صحیحی از استراتژی شرکت یا سازمان است. با توجه به تسلط مشاورین اوج نیلی بر استراتژی، می توانند بهترین سیستم های عملکرد را طراحی نمایند. تجربه استفاده از بهترین متدولوژی های روز دنیا مانند BSC به سازمان ها کمک اثربخشی در دست یافتن به اهداف خود می نماید.
تحقیقات بازار
انواع تحقیقات بازار وجود دارد. لکن انتخاب روش تحقیقات، حدود آن و استخراج بهترین گزارش ها، روش اوج نیلی است. انتخاب روشی که کمک نماید تا انواع هزینه ها شامل کمپین تبلیغاتی، فروش و ... کاهش یابد، باید سرلوحه مشاور باشد. اوج نیلی با این رویکرد تحقیقات بازار پیشنهاد می کند. 
تحقیقات بازار
انواع تحقیقات بازار وجود دارد. لکن انتخاب روش تحقیقات، حدود آن و استخراج بهترین گزارش ها، روش اوج نیلی است. انتخاب روشی که کمک نماید تا انواع هزینه ها شامل کمپین تبلیغاتی، فروش و ... کاهش یابد، باید سرلوحه مشاور باشد. اوج نیلی با این رویکرد تحقیقات بازار پیشنهاد می کند. 
مشتری شناسی
واژه ای  مهم و کلیدی که همه از آن غافل هستند. همه می خواهند کالا یا خدمت آنها فروخته شود، در حالی که هیچ گونه شناختی از مشتری ندارند. 
امروزه ثابت شده است که مشتریان کمتر منطقی فکر می کنند و بیشتر احساسی تصمیم می گیرند. شناخت روش تصمیم گیری احساسی نیازمند شناخت ناخودآگاه انسان ها به عنوان مشتری است که متاسفانه در ایران کمترین اطلاعات در این زمینه وجود دارد. هر قدر شرکت ها در این زمینه سرمایه گذاری کنند، احتمال موفقیت خود را به نحو چشمگیری افزایش داده اند. این تجربه ای است که بصورت رسمی در دنیا وجود دارد که هنوز در ایران به خوبی پا نگرفته است. با توجه به این شرایط، اوج نیلی آماده خدمت رسانی در زمینه این تجربه کهنه در دنیا و نوپا در ایران است.
مشتری شناسی
واژه ای  مهم و کلیدی که همه از آن غافل هستند. همه می خواهند کالا یا خدمت آنها فروخته شود، در حالی که هیچ گونه شناختی از مشتری ندارند. 
امروزه ثابت شده است که مشتریان کمتر منطقی فکر می کنند و بیشتر احساسی تصمیم می گیرند. شناخت روش تصمیم گیری احساسی نیازمند شناخت ناخودآگاه انسان ها به عنوان مشتری است که متاسفانه در ایران کمترین اطلاعات در این زمینه وجود دارد. هر قدر شرکت ها در این زمینه سرمایه گذاری کنند، احتمال موفقیت خود را به نحو چشمگیری افزایش داده اند. این تجربه ای است که بصورت رسمی در دنیا وجود دارد که هنوز در ایران به خوبی پا نگرفته است. با توجه به این شرایط، اوج نیلی آماده خدمت رسانی در زمینه این تجربه کهنه در دنیا و نوپا در ایران است.
بازار شناسی و گروه های استراتژی
تا جایگاه خود را در میان مشتریان، بازار و جامعه ندانیم، نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. بسیاری از شرکت ها از بازار و انواع گروه های استراتژیکی که در آن وجود دارد، شناخت دقیقی ندارند. وقتی ظرفیت بازار، رقبا، شرایط رشد و ... را ندانیم، در تاریکی مطلق حرکت می کنیم. نوری باید تابیده شود که به جز اهل فن نمی توانند در یافتن آنها کمک نمایند. 
بازار شناسی و گروه های استراتژی
تا جایگاه خود را در میان مشتریان، بازار و جامعه ندانیم، نمی توانیم برنامه ریزی کنیم. بسیاری از شرکت ها از بازار و انواع گروه های استراتژیکی که در آن وجود دارد، شناخت دقیقی ندارند. وقتی ظرفیت بازار، رقبا، شرایط رشد و ... را ندانیم، در تاریکی مطلق حرکت می کنیم. نوری باید تابیده شود که به جز اهل فن نمی توانند در یافتن آنها کمک نمایند. 
استقرار سیستم های ارتباط با مشتری
یکی از مهمترین سیستم های امروزی ارتباط با مشتریان است. اما نوع نرم افزار خیلی مهم نیست. این چگونگی استفاده از آن است که مزیت ایجاد می کند. اوج نیلی در یافتن بهترین روش استفاده و استقرار آن شما را یاری خواهد کرد.
استقرار سیستم های ارتباط با مشتری
یکی از مهمترین سیستم های امروزی ارتباط با مشتریان است. اما نوع نرم افزار خیلی مهم نیست. این چگونگی استفاده از آن است که مزیت ایجاد می کند. اوج نیلی در یافتن بهترین روش استفاده و استقرار آن شما را یاری خواهد کرد.
اگر واقعاً می خواهید برند باشید، اوج نیلی را همراهی شفیق خواهید یافت.
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy