اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
درباره اوج نیلی
دو دهه عمر طولانی نیست. اما ٨٠ درصد شرکت ها کمتر از سه سال عمر می کنند و ١٧ درصد کمتر از پنج سال دوام می آورند. از سه درصد ً ٢ درصد از بیست سالگی عبور نمی کنند.  باقی مانده، معمولا با این اوصاف شرکتی که عمر آن از بیست سال گذشته است، رویکردی را در ارائه خدمت به مشتری و اداره آن در پیش گرفته است که مطابق  شرایط بوده و آن را حفظ کرده است. 
اوج نیلی فعالیت خود را از سال ١٣٧٨ در زمینه مشاوره تبلیغات آغاز کرد و ظرف دو دهه اخیر توانست سهم درخوری از بازار تبلیغات در حوزه  رسانه های چاپی، مطبوعاتی و محیطی بدست آورد. 
از تاسیس اوج نیلی بیش از بیست سال می گذرد و امید داریم که از ١٠٠ نیز بگذرد. در این بازار بسیار سخت و رقابتی، باید رویکردی برای خدمت رسانی به مشتریان برگزید تا بتوان آنها را دلباخته و متمایل به همکاری بلندمدت نمود.از همه مشتریانی که به ما اعتماد کرده اند، سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم خدمت رسانی خود را به آنها ادامه و همچنان با مشتریان جدیدی آشنا و با آنها همکاری نموده و در کنار یکدیگر موفقیت های فراوانی به دست آوریم. در کنار این مشتریان بوده است که رویکرد خود را به وجود و توسعه داده ایم .
رویکرد اوج نیلی به تبلیغات
در تاریخ ٣٠٠ ساله رسمی تبلیغات، شکست های شرکت های تبلیغ کننده، بسیار بیشتر از موفقیت ها بوده است. با این حال مدیران صنایع، از تبلیغ رویگردان نشده اند؛ زیرا می دانستند که مشکل از تبلیغات نیست و نباید آن را کنار گذاشت. بلکه این شیوه تبلیغ و کیفیت محصول است که شکست یا موفقیت به همراه می آورد. با هر موفقیت در صنعت تبلیغات، صحبت های بی پایه و اساس، مانند آنکه می توان هر کالایی با هر نوع کیفیتی را فروخت و یا می توان مشتریان  را مجبور به خرید کرد، رواج می یابد و با هر شکستی، عکس آن بیان می شود. تا به امروز تبلیغات معجزه نکرده، معجزه نمی کند و معجزه نیز  نخواهد کرد. آنچه که نتایج معجزه گونه به بار می آورد، حاصل عوامل دیگری است که اوج نیلی سرلوحه فعالیت خود قرار داده است .
شناخت مشتریان و ذینفعان:
ارائه محصولی که هر نوع مشتری بتواند از آن استفاده کند، امری محال و نشدنی است. شناخت مشتریان و بخش بندی آنها و ارائه کالا یا خدمت مطابق نیاز آنها، هنری است که شرکت های موفق دارند و مسیر موفقیت تبلیغات را نیز هموار می سازد.  وقتی مشتریان شناخته شوند، رسانه هایی که مورد استفاده قرار می دهند  و همچنین پیامی را که باید به آنها انتقال داد نیز مشخص می شود. اگر  بدون شناخت مشتریان تبلیغ کنیم، دست به مخاطره بزرگی زده ایم.
شناخت مشتریان و ذینفعان:
ارائه محصولی که هر نوع مشتری بتواند از آن استفاده کند، امری محال و نشدنی است. شناخت مشتریان و بخش بندی آنها و ارائه کالا یا خدمت مطابق نیاز آنها، هنری است که شرکت های موفق دارند و مسیر موفقیت تبلیغات را نیز هموار می سازد.  وقتی مشتریان شناخته شوند، رسانه هایی که مورد استفاده قرار می دهند  و همچنین پیامی را که باید به آنها انتقال داد نیز مشخص می شود. اگر  بدون شناخت مشتریان تبلیغ کنیم، دست به مخاطره بزرگی زده ایم.
شناخت از کالا یا خدمتی که آنها را تبلیغ می کنیم:

هر کالا یا خدمت دارای مزیت هایی است که باعث می شود مشتری تمایل به خرید آن پیدا کند. تبلیغ به هنگامی موثر است که مزیت هایی را بیان کند که برای مشتری مهم و بر تصمیم گیری او تأثیرگذار باشد. اگر شناخت از مشتری وجود داشته باشد، باید مزیت هایی را که برای او مهم است را نیز شناخت و بر آنها تأکید نمود.

شناخت از کالا یا خدمتی که آنها را تبلیغ می کنیم:

هر کالا یا خدمت دارای مزیت هایی است که باعث می شود مشتری تمایل به خرید آن پیدا کند. تبلیغ به هنگامی موثر است که مزیت هایی را بیان کند که برای مشتری مهم و بر تصمیم گیری او تأثیرگذار باشد. اگر شناخت از مشتری وجود داشته باشد، باید مزیت هایی را که برای او مهم است را نیز شناخت و بر آنها تأکید نمود.

خلاقیت در طراحی تبلیغات:
روزانه هر فرد حداقل با ٤٠٠ نوع تبلیغ مواجه می شود. این امر بدان معنی
است که هر تبلیغ باید حداقل با ٣٩٩ همتای خود و همچنین اطلاعات
موجود در ذهن افراد برای جا گرفتن در آن رقابت کند. تنها عنصری که درون
ذهن مشتری برای انتقال پیام جا باز می کند، خلاقیت است.
یکی از مهمترین توانمندی های مغز انسان حذف اطلاعاتی است که غیر
ضروری تشخیص می دهد. اگر ذهن مشتری تبلیغات شما را غیرضروری
تشخیص دهد، آن را به راحتی حذف می کند.
از طرفی دیگر از توانمندی های مغز انسان ایجاد اطلاعاتی است که وجود
ندارد. تبلیغات صحیح می تواند به گونه ای ذهن انسان را هدایت نماید که
نه تنها اطلاعات را حذف نکند، بلکه اطلاعات دیگری نیز تولید نماید.
تبلیغات خلاقانه چنین کارکردی دارد. اوج نیلی با این رویکرد نسبت به
تبلیغات مشغول به فعالیت است.
خلاقیت در طراحی تبلیغات:
روزانه هر فرد حداقل با ٤٠٠ نوع تبلیغ مواجه می شود. این امر بدان معنی
است که هر تبلیغ باید حداقل با ٣٩٩ همتای خود و همچنین اطلاعات
موجود در ذهن افراد برای جا گرفتن در آن رقابت کند. تنها عنصری که درون
ذهن مشتری برای انتقال پیام جا باز می کند، خلاقیت است.
یکی از مهمترین توانمندی های مغز انسان حذف اطلاعاتی است که غیر
ضروری تشخیص می دهد. اگر ذهن مشتری تبلیغات شما را غیرضروری
تشخیص دهد، آن را به راحتی حذف می کند.
از طرفی دیگر از توانمندی های مغز انسان ایجاد اطلاعاتی است که وجود
ندارد. تبلیغات صحیح می تواند به گونه ای ذهن انسان را هدایت نماید که
نه تنها اطلاعات را حذف نکند، بلکه اطلاعات دیگری نیز تولید نماید.
تبلیغات خلاقانه چنین کارکردی دارد. اوج نیلی با این رویکرد نسبت به
تبلیغات مشغول به فعالیت است.
استفاده از رسانه ها و ایجاد رسانه های جدید:
آنچه در اوج نیلی برای ما راهبردی است افزایش قابل توجه فروش خدمت
و کالای مشتریانمان همراه با ارتقاء جایگاه آنها در ذهن مصرف کننده است.
استفاده از رسانه ها و ایجاد رسانه های جدید:
آنچه در اوج نیلی برای ما راهبردی است افزایش قابل توجه فروش خدمت
و کالای مشتریانمان همراه با ارتقاء جایگاه آنها در ذهن مصرف کننده است.
اوج نیلی پس از بیست سال فعالیت موفق و پیشتاز در زمینه ارائه راهکارهای تبلیغاتی که مبتنی بر علم و آگاهی و بهره گیری از استانداردهای بین المللی است، به منظور چابک نمودن کسب و کار خود و استفاده از برتری ها و توانایی های رقابتی، رویکردی نوین در مدیریت اتخاذ نموده است. بدین ترتیب ٩ واحد کسب و کار برپایه نوع فعالیت ها و خدمات در قالب گروه H&H تعریف شد:
اوج نیلی | آژانس تبلیغات | مجتمع چاپ و بسته بندی | انتشارات
+
آصفان | موسسه بین المللی فرهنگی و هنری
+
خشت آخر | غرفه های نمایشگاهی | معماری و دکوراسیون داخلی
+
ایندو | گروه برادران خسروی
+
همچاپ | سامانه آنلاین بازاریابی چاپ
+
همچاپ با تو | فرانچایز با دریافت نمایندگی از همچاپ |
+
کوه نور | نشریه لوکس اوج نیلی |
+
لوکس لایف | پلتفرم بازاریابی محصول و خدمت لوكس |
+
کاغـــــذچی
+
تیم اوج نیلی
دو دهه عمر طولانی نیست. اما ٨٠ درصد شرکت ها کمتر از سه سال عمر می کنند و ١٧ درصد کمتر از پنج سال دوام می آورند. از سه درصد ً ٢ درصد از بیست سالگی عبور نمی کنند. باقی مانده، معمولابا این اوصاف شرکتی که عمر آن از بیست سال گذشته است، رویکردی را در ارائه خدمت به مشتری و اداره آن در پیش گرفته است که مطابق شرایط بوده و آن را حفظ کرده است. اوج نیلی فعالیت خود را از سال ١٣٧٨ در زمینه مشاوره تبلیغات آغاز کرد و ظرف دو دهه اخیر توانست سهم درخوری از بازار تبلیغات در حوزه رسانه های چاپی، مطبوعاتی و محیطی بدست آورد. از تاسیس اوج نیلی بیش از بیست سال می گذرد و امید داریم که از ١٠٠ نیز بگذرد. در این بازار بسیار سخت و رقابتی، باید رویکردی برای خدمت رسانی به مشتریان برگزید تا بتوان آنها را دلباخته و متمایل به همکاری بلندمدت نمود.از همه مشتریانی که به ما اعتماد کرده اند، سپاسگزاریم و امیدواریم بتوانیم خدمت رسانی خود را به آنها ادامه و همچنان با مشتریان جدیدی آشنا و با آنها همکاری نموده و در کنار یکدیگر موفقیت های فراوانی به دست آوریم. در کنار این مشتریان بوده است که رویکرد خود را به وجود و توسعه داده ایم.
تیم مدیریت اجرایی در اوج نیلی
حامد خسروی
مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره
حمید خسروی
عضو هیئت مدیره، مدیر چاپ افست و بسته بندی
شهره خسروی
عضو هیئت مدیره، مدیر بازرگانی خارجی
فرصت های شغلی
از صفحه مشاغل ما دیدن کنید تا فرصت های شغلی مورد نیاز ما را مرور کنید.
وارد شوید
جستجوی نزدیک ترین شعبه
ندانستن عیب نیست! نزدیکترین شعبه HAMCHAP به محل خود را جستجو کنید.
کارشناسان اوج نیلی شما را در این فرآیند راهنمایی کرده و در شروع کنار شما هستند.
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
ندانستن عیب نیست! نزدیکترین شعبه HAMCHAP به محل خود را جستجو کنید.
کارشناسان اوج نیلی شما را در این فرآیند راهنمایی کرده و در شروع کنار شما هستند.
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy