اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
چاپ پاکت
اگر برای ارسال کارت‌پستال، دعوت‌نامه مهمانی یا مکاتبات اجتماعی و سازمانی نیاز به پاکت داشته باشید، پاکت‌نامه‌های سفارشی به شما کمک می‌کند تا نامه‌های شما را متمایز کنید.
چاپ پاکت
اگر برای ارسال کارت‌پستال، دعوت‌نامه مهمانی یا مکاتبات اجتماعی و سازمانی نیاز به پاکت داشته باشید، پاکت‌نامه‌های سفارشی به شما کمک می‌کند تا نامه‌های شما را متمایز کنید.
خانه -> چاپ و بسته بندی -> خدمات چاپ -> پاکت

پاکت

به نامه‌های تجاری خود ظاهری حرفه‌ای بدهید و پاکت‌های سفارشی با لوگو یا نام شرکت چاپ کنید. با چاپ پاکت OJENILI، می‌توانید آدرس فرستنده یا گیرنده را از قبل چاپ کنید تا در زمان ارسال صرفه‌جویی کنید. برچسب‌های آدرس فرستنده یا گیرنده یکسان یا مهرهای اختصاصی آدرس کار را برای شما ساده می‌کنند.
آیا مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟
با مرور مجموعه‌ای از طرح‌های آماده ما شروع کنید. هنگامی که مورد دلخواه را پیدا کردید، با افزودن نکات شخصی و انتخاب گزینه‌هایی که برای شما مناسب‌تر است، آن را شخصی‌سازی کنید. ما بقیه کارها را انجام می‌دهیم و طرح شما را روی کاغذ مناسب و  با گرماژ مناسب چاپ می‌کنیم. مطمئن باشید پاکت‌های شخصی‌سازی‌شده‌تان خوانا، بی‌عیب‌ونقص و آماده برای جلب‌توجه خواهند بود.
 
آیا مطمئن نیستید از کجا شروع کنید؟
با مرور مجموعه‌ای از طرح‌های آماده ما شروع کنید. هنگامی که مورد دلخواه را پیدا کردید، با افزودن نکات شخصی و انتخاب گزینه‌هایی که برای شما مناسب‌تر است، آن را شخصی‌سازی کنید. ما بقیه کارها را انجام می‌دهیم و طرح شما را روی کاغذ مناسب و  با گرماژ مناسب چاپ می‌کنیم. مطمئن باشید پاکت‌های شخصی‌سازی‌شده‌تان خوانا، بی‌عیب‌ونقص و آماده برای جلب‌توجه خواهند بود.
 
نیاز به مشاوره دارید؟!

یک درخواست رایگان ثبت کنید، یکی از اعضای تیم اوج نیلی با شما تماس خواهد گرفت!

جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy