اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
ایمیل مستقیم
تیم بازاریابی اوج نیلی می تواند زرادخانه ای از ابزارهای پست مستقیم را به کار گیرد تا به شما کمک کند بهترین هایی را که شرکت شما ارائه می دهد به نمایش بگذارید.
ایمیل مستقیم
تیم بازاریابی اوج نیلی می تواند زرادخانه ای از ابزارهای پست مستقیم را به کار گیرد تا به شما کمک کند بهترین هایی را که شرکت شما ارائه می دهد به نمایش بگذارید.
خانه -> بازاریابی و تبلیغات -> خدمات بازاریابی مستقیم -> ارسال ایمیل مستقیم

ارسال ایمیل مستقیم

آیا به زبان مشتریان خود صحبت می کنید؟ آیا تلاش های بازاریابی شما منجر به نتیجه می شود؟ اگر کسب و کار شما هنوز یک برنامه بازاریابی مستقیم جامع را آغاز نکرده است، ممکن است فرصت‌های ارزشمند بازگشت مشتری را از دست بدهید. تیم بازاریابی و تبلیغات اوج نیلی هجم انبوهی از ابزارها را به کار می گیرد تا به شما کمک کند، بهترین هایی را که شرکت شما ارائه می دهد به نمایش بگذارید.

با ما همکاری کنید
هنگامی که با ما کار می کنید، به موارد زیر دسترسی خواهید داشت:
با ما همکاری کنید
هنگامی که با ما کار می کنید، به موارد زیر دسترسی خواهید داشت:
چرا باید بازاریابی مستقیم را انتخاب کنید؟

مزایای بازاریابی مستقیم:

  • انعطاف پذیر و هدفمند است
  • ارتباط شخصی را امکان پذیر می کند (چاپ داده های متغیر | شخصی سازی شده برای هر مخاطب)
  • نتایج قابل اندازه گیری و ردیابی را ارائه می دهد
  • حفظ مشتری و فعال سازی مجدد آنها را بهبود می بخشد
  • امکان بازاریابی مشتریان احتمالی و  کارآمد را فراهم می کند

 

چرا باید بازاریابی مستقیم را انتخاب کنید؟

مزایای بازاریابی مستقیم:

  • انعطاف پذیر و هدفمند است
  • ارتباط شخصی را امکان پذیر می کند (چاپ داده های متغیر | شخصی سازی شده برای هر مخاطب)
  • نتایج قابل اندازه گیری و ردیابی را ارائه می دهد
  • حفظ مشتری و فعال سازی مجدد آنها را بهبود می بخشد
  • امکان بازاریابی مشتریان احتمالی و  کارآمد را فراهم می کند

 

خدمات بازاریابی مستقیم ما عبارتند از:
خدمات بازاریابی مستقیم ما عبارتند از:
بازاریابی مستقیم چیست؟
بازاریابی مستقیم یک شکل قابل اندازه گیری از تبلیغات است که هدف آن معرفی کسب و کار به یک گروه مخاطب خاص است. ارتباطات شامل یک تماس برای اقدام شفاف است که تجزیه و تحلیل قبل و بعد از کمپین را ارائه می دهد تا بتوانید به راحتی ROI کمپین تبلیغاتی 360 درجه، فروش و ... خود را ارزیابی کنید.
بازاریابی مستقیم چیست؟
بازاریابی مستقیم یک شکل قابل اندازه گیری از تبلیغات است که هدف آن معرفی کسب و کار به یک گروه مخاطب خاص است. ارتباطات شامل یک تماس برای اقدام شفاف است که تجزیه و تحلیل قبل و بعد از کمپین را ارائه می دهد تا بتوانید به راحتی ROI کمپین تبلیغاتی 360 درجه، فروش و ... خود را ارزیابی کنید.
چگونه اوج نیلی می تواند به من در ایجاد یک کمپین کمک کند؟
اوج نیلی  می تواند به شما در شناسایی بازار هدف کمک کند. ایجاد یک پایگاه داده از مشتریان و مشتریان بالقوه؛ بهترین فرم پیام را برای مخاطبان خود انتخاب کنید. مطالب خود را تولید و ارسال کنید و حتی به ردیابی نتایج کمپین بازاریابی خود کمک کنید.
چگونه اوج نیلی می تواند به من در ایجاد یک کمپین کمک کند؟
اوج نیلی  می تواند به شما در شناسایی بازار هدف کمک کند. ایجاد یک پایگاه داده از مشتریان و مشتریان بالقوه؛ بهترین فرم پیام را برای مخاطبان خود انتخاب کنید. مطالب خود را تولید و ارسال کنید و حتی به ردیابی نتایج کمپین بازاریابی خود کمک کنید.
امروز با ما تماس بگیرید تا در مورد اینکه چگونه بازاریابی مستقیم می تواند برای کسب و کار شما مفید باشد و پاسخ بهتری برای کمپین های شما ایجاد کند، بیشتر بدانید.
چه طرفدار رویکرد سنتی‌تری باشید و چه می‌خواهید در جدیدترین و بهترین فن‌آوری‌ها شرکت کنید، ما ابزارها و تخصص مورد نیاز شما را داریم تا سازمان خود را دقیقاً آنطور که می‌دانید بازاریابی کنید.
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy