اعطای نمایندگی
نزدیکترین شعبه به من
نزدیکترین شعبه به من
داده های متغیر و نقشه برداری
چاپ داده های متغیر بهترین راه برای دستیابی به مشتریان با پیام های برندد شده است که به آنها می گوید، ما می دانیم به چه چیزی نیاز دارید. همچنین به عنوان یک راه حل بازاریابی، چاپ هدفمند یا شخصی شناخته می شود.
داده های متغیر و نقشه برداری
چاپ داده های متغیر بهترین راه برای دستیابی به مشتریان با پیام های برندد شده است که به آنها می گوید، ما می دانیم به چه چیزی نیاز دارید. همچنین به عنوان یک راه حل بازاریابی، چاپ هدفمند یا شخصی شناخته می شود.
خانه -> بازاریابی و تبلیغات -> خدمات بازاریابی مستقیم -> چاپ داده های متغیر
داده های متغیر را چاپ و شخصی سازی می کند

چاپ داده های متغیر به شما امکان می دهد پیشنهادات را به طور خاص بر اساس علاقه مشتری یا سابقه خرید قبلی سفارشی کنید. این استراتژی می تواند به طور چشمگیری نرخ پاسخ را افزایش دهد و در عین حال هزینه های چاپ و پست را به دلیل هدفمندتر بودن در مقایسه با کمپین های سنتی کاهش دهد.

با چاپ داده های متغیر کسب و کار بیشتری خلق کنید
وقتی از چاپ داده های متغیر استفاده می کنید، نامه های پست مستقیم، دعوت نامه ها، کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی، تبلیغات رویداد و نمایشگاه تجاری یا هر نوع محصول دیگری به طور موثرتری در بین مشتریان شما طنین انداز می شود. همچنین در نهایت باعث رشد کسب و کار شما خواهد شد. با داده‌های متغیر می‌توانید کلمات، تصاویر و رنگ‌ها را در همان نسخه چاپی تغییر دهید. تصور کنید که پیام شما چه قدرتی را برای مشتری شما خواهد داشت، وقتی که ظاهر و احساس شخصی را فقط برای آنها ایجاد می کنید.
چاپ داده های متغیر با لیست مناسب، مشورت و طراحی خلاقانه برای کمک به شما در اجرای برنامه بازاریابی آسان است. متخصصان بازاریابی و چاپ اوج نیلی می توانند شما را در کل فرآیند راهنمایی کنند و متریال های تبلیغاتی و  بازاریابی با کیفیت بالا را ارائه دهند. با چاپ داده های متغیر نتیجه  مشخص می شود.
با چاپ داده های متغیر کسب و کار بیشتری خلق کنید
وقتی از چاپ داده های متغیر استفاده می کنید، نامه های پست مستقیم، دعوت نامه ها، کاتالوگ و بروشور تبلیغاتی، تبلیغات رویداد و نمایشگاه تجاری یا هر نوع محصول دیگری به طور موثرتری در بین مشتریان شما طنین انداز می شود. همچنین در نهایت باعث رشد کسب و کار شما خواهد شد. با داده‌های متغیر می‌توانید کلمات، تصاویر و رنگ‌ها را در همان نسخه چاپی تغییر دهید. تصور کنید که پیام شما چه قدرتی را برای مشتری شما خواهد داشت، وقتی که ظاهر و احساس شخصی را فقط برای آنها ایجاد می کنید.
چاپ داده های متغیر با لیست مناسب، مشورت و طراحی خلاقانه برای کمک به شما در اجرای برنامه بازاریابی آسان است. متخصصان بازاریابی و چاپ اوج نیلی می توانند شما را در کل فرآیند راهنمایی کنند و متریال های تبلیغاتی و  بازاریابی با کیفیت بالا را ارائه دهند. با چاپ داده های متغیر نتیجه  مشخص می شود.
چاپ داده های متغیر چگونه کار می کند؟
اطلاعات فهرست‌های پستی یا پایگاه‌های اطلاعاتی مشتریان با فیلدهای داده در ترکیب بندی محل قرارگیری بطور دقیق تطبیق داده می‌شوند
تصاویر می توانند بر اساس مشتری متفاوت باشند
سپس چاپ بر اساس آیتم  به آیتم  و با تولید یک قطعه منحصر به فرد برای هر مشتری انجام می شود
برای شروع پروژه چاپ داده های متغیر خود آماده اید؟ همین امروز با اوج نیلی تماس بگیرید!
چاپ داده های متغیر چگونه کار می کند؟
اطلاعات فهرست‌های پستی یا پایگاه‌های اطلاعاتی مشتریان با فیلدهای داده در ترکیب بندی محل قرارگیری بطور دقیق تطبیق داده می‌شوند
تصاویر می توانند بر اساس مشتری متفاوت باشند
سپس چاپ بر اساس آیتم  به آیتم  و با تولید یک قطعه منحصر به فرد برای هر مشتری انجام می شود
برای شروع پروژه چاپ داده های متغیر خود آماده اید؟ همین امروز با اوج نیلی تماس بگیرید!
چاپ داده های متغیر VDP (Variable Data Printing) فرآیندی در چاپ دیجیتال است که برای چاپ یک یا چند داده متفاوت استفاده می‎‌شود. داده‌های متغیر ممکن است نام و نام خانوادگی مشتریان، سابقه خرید، نشانی و ... بر اساس یک دیتابیس مشخص باشد.
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
جستجوی نزدیک ترین شعبه
شروع کار با اوج نیلی به آسانی مراجعه به دفتر مرکزی است .
بصورت حضوری و یا تلفنی!
اطلاعات شعبه مرکزی
فرانچایز با همچاپ
فرانچایز کردن یک کسب و کار چاپ و بازاریابی با OJENILI به شما این امکان را می دهد
که مالک تجارت خود باشید. اما نه به تنهایی.
امروز شروع کنید
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy