OJENILI Franchise Opportunity
تهران - میدان بهارستان - مجتمع همچاپ
ارتباط با ما
خانه -> بیشتر بدانید
Research OJENILI COMPANY and HAMCHAP ONLINE PLATFORM
بیشتر بدانید
راه اندازی کسب و کار خودتان هم یک کار هیجان انگیز و شاید یک بار در زندگی باشد که همچنان با سطح مشخصی از خطر و ترس همراه است. سال به سال در سراسر جهان، فرانشیزینگ مسیر مطلوبی را برای کارآفرینی بسیاری از مردم فراهم می کند.
برای مثال در سال 2021، فرنچایز در ایالات متحده 8.1 میلیون نفر را استخدام کرد و 780 میلیارد دلار در خروجی اقتصادی از طریق بیش از 774000 مکان دارای امتیاز مشارکت داشت! 
انتظار می‌رود سهم فرانشیز در اقتصاد ایران رشد چشمگیری در سال 1403 داشته باشد. دارا بودن امتیاز یک مدل تجاری، راهنمایی، پشتیبانی و هویت برند اثبات شده ای را ارائه می‌کند. ممکن است  استدلال این باشد که این مسیر و کسب مالکیت حق امتیاز خوشایندتر از شروع در نقطه صفر است. 
منابع: انجمن بین المللی فرانشیز و چشم انداز اقتصادی فرانشیز 2022 FRANdata
آیا صنعت چاپ در حال مرگ است؟

وقتی برای اولین بار با برخی از نامزدها گفتگو می کنیم، آنها رشد صنعت چاپ را زیر سوال می برند. یا می پرسند "آیا چاپ در حال مرگ نیست؟" طبق گزارش اداره تحقیقات Statista ،٢٠٢١ صنعت چاپ ایالات متحده حدود ٨١٫٧ میلیارد دلار درآمد ایجاد می کند و در دوره ٥ساله ٢٠١٨-٢٠١٣ سال به سال رشد داشته است. چاپ بسیار از واژه مرگ دور است ... فقط در حال تغییر است.

سئوالات متداول
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy