OJENILI Franchise Opportunity
تهران - میدان بهارستان - مجتمع همچاپ
خانه -> صاحب حق امتیاز
داشتن یک کسب و کار با حق چاپ، بازاریابی و تبلیغات
مراحل راه اندازی
زمان بسیار خوبی برای شروع یک تجارت چاپ، بازاریابی و تبلیغات است، هم اکنون HAMCHAP با پشتوانه اوج نیلی امتیاز راه اندازی این کسب و کار را با شرایطی خاص ارئه می دهد. فرایند راه اندازی HAMCHAP فرصتی را برای شما فراهم می کند تا تمام جزئیات مالکیت و راه اندازی یک کسب و کار بازاریابی، چاپ و تبلیغات را با پشتوانه اوج نیلی بصورت کامل بیاموزید تا بتوانید تصمیمی آگاهانه برای خود و خانواده تان بگیرید. در طول مسیر، ما با یکدیگر بهتر آشنا خواهیم شد و بر اساس اهداف و آرزوهای شما و مزایای فراوان یک فرنچایز از برند HAMCHAP، تناسب متقابل را ارزیابی خواهیم کرد. همین امروز برای راه اندازی کسب و کار خود با ما  تماس بگیرید!
معمولا بین 45 تا 60 روز برای راه اندازی یک کسب و کار در حوزه بازاریابی، چاپ و تبلیغات زمان نیاز است. اما اراده و پای کار بودن شما این فرایند را با سرعت بیشتری به انتها می رسد. در هر مرحله از این مسیر یک مدیر توسعه کسب و کار شما را همراهی می کند. شما آموزش خواهید دید که با دریافت حق امتیاز از HAMCHAP و راه اندازی یک کسب و کار چاپ و تبلیغات چگونه به رقیبی کلیدی در بازار تبدیل شوید. با مدیر اجرایی ما ملاقات می کنید، از مرکز HAMCHAP بازدید و بوسیله گفتگو با تیم پشتیبانی و دانستن شرایط حق امتیاز ، از عملکرد مالی دیگر مراکز HAMCHAP آگاه می شوید. همین حالا برای راه اندازی کسب و کار خود با ما تماس بگیرید!

 

درک اهداف و معیارهای تصمیم گیری
+
بررسی وبینار برند
+
تکمیل برنامه محرمانه
+
بررسی سند افشای حق امتیاز (FDD)
+
اعتبارسنجی با صاحبان امتیاز
+
روز رویداد
+
پیوستن به شبکه HAMCHAP BA TO
+
جهت دریافت اطلاعات بیشتر فرم زیر را تکمیل و ارسال نمایید.
نام *
نام خانوادگی *
ایمیل *
تلفن *
شهر *
وضعیت *
کد پستی *
توضیحات *
کد امنیتی
CAPTCHA
در کسب و کار موفق ما سهیم باشید
شما تنها به کلام ما اکتفا نکنید!
همینت بسنده ست اگر بشنوی   که گر خار کاری سمن ندروی
ارتباط با ما
021 - 42204000
ایمیل بفرستید
تهران
ميدان بهارستان، خيابان آیت ا... زاده شیرازی (اكباتان شرقي)
نبش بن بست كانون
درب اتوماتيك
پلاک ۶
بازارهای موجود
ایران
هلند
اسپانیا
امارت
ترکیه
عراق
قطر
عمان
شعب و نمایندگی ها
اعطای نمایندگی
فرصت های شغلی
شـرکت اوج نیلـی فـراز، ONF بـا بیـش از دو دهـه تجربـه موفـق در عرصـه تبلیغـات و بـا بهره‌گیری از فـن آوری نویـن و همچنیـن توجـه بـه جدیدتریـن اسـتانداردهای جهانـی و تطبیـق آن بافرهنگ اسـلامی و سـلیقه ایرانـی و همـکاری جمعـی از دانش‌آموختـگان مهندسـی کامپیوتـر، فـن آوری اطلاعـات، طراحـی، گرافیـک، عکاسـی، معمـاری، اقتصـاد و بازرگانـی قـادر گردیـده تـا کارنامـه درخشـانی را از خود برجای گذارد و محصولات هنری متمایز از دیگر رقبا ارائه نماید.
تمرکـز اعضـا اوج نیلـی به‌صورت یـک گـروه کاملاً تخصصـی معطـوف بـه طراحـی و ایجـاد اثرهـای برجسـته، بـا بهره‌گیری از آخریـن دسـتاوردهای هنـر و تکنولـوژی و کاربردهـای آن در عرصه‌های اداری، تجاری، صنعتی، آموزشی، انتخاباتی و تبلیغاتی می‌باشد.
 
مأموریت اوج نیلی فراز: ما با ایجاد ارتباطی اثربخش بین شما و مشتریانتان، با خلاقیت در اطلاع‌رسانی رهنمون شده به شما کمک می‌کنیم تا بااقتدار به اوج برسید.
 

 

حفاظت از داده ها
Privacy Policy